Vés al contingut

Personal

En aquest apartat es publica la informació relativa a personal (Relació de Llocs de treball i plantilla vigents) i les compatibilitats reconegudes al personal.

 

RPT (Relació de Llocs de Treball) i plantilla vigents

 

Compatibilitats reconegudes al personal

No existeix cap acord de compatibilitat al personal que presta serveis en aquesta Entitat per a l'any 2023

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat