Vés al contingut

Informació sobre alts càrrecs i persones que exerceixen la màxima responsabilitat

Personal eventual

En aquest apartat es publica la informació relativa al personal eventual de l'Entitat.

Representants dels municipis

En aquest apartat es publica la informació relativa als representants dels municipis: dades biogràfiques, declaracions d'interessos i béns, retribucions i declaracions de compatibilitat

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat