Vés al contingut

Informació sobre contractació, convenis i subvencions

Contractes

En aquest apartat es pot obtindre informació sobre contractes de l'Entitat, contractes menors i licitacions.

Convenis

A continuació es detalla la relació de convenis vigents en l'actualitat

Subvencions

Fins hui no consta que l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus haja concedit subvencions a tercers en l'àmbit de les seues competències.

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat