Vés al contingut

Declaració d'accesibilitat

Introducció

L' Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web transparencia.emtre.es, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Este lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es s'aplega tot seguit no és accessible pels següents motius:

En Elaboració.

 1. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  1. Poden haver-hi arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria sí que ho complisquen.
  2. Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguen desenvolupats per l' EMTRE o que no estiguen sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius preenregistrats publicats que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació d'esta declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el dia En elaboració.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per el Servei TIC de l'Entitat.

Darrera revisió de la declaració: En Elaboració.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a de l'RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través.

Per a aquestes comunicacions té disponible estos canals de comunicació:

 • Correu electrònic: emtre@emtre.es
 • Telèfon: 96 353 97 30
 • Oficina: Pl. de l'Ajuntament, 9, 2º - 46002 València

D'acord amb l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar a través de formulari de suggeriments i queixes, així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, de 1r d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Entitat.

Procediment de reclamació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, esta es desestimara, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits prevists en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de Formulari de la seu electrònica per a reclamacions de l'EMTRE, així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Entitat.

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat