Vés al contingut

Informació sobre la institució, la seua organització, planificació i personal

Organització

En aquest apartat es publica la informació relativa a òrgans de govern, òrgans complementaris, òrgans descentralitzats i l'organigrama de personal.  

Personal

En aquest apartat es publica la informació relativa a personal (Relació de Llocs de treball i plantilla vigents) i les compatibilitats reconegudes al personal.

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat