Vés al contingut

Informació de Serveis i Procediments

Catàleg de procediments

El catàleg de procediments es pot consultar directament en la seu electrònica.

Ecoparcs

En aquest apartat es publica informació sobre el servei de gestió d'ecoparcs fixos i mòbils de l'Entitat.

Plantes de tractament

En aquest apartat es publica informació sobre les instal·lacions de tractament i eliminació de residus de l'Entitat.

Queixes i suggeriments

Es poden formular queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments en els següents enllaços.

Copyright 2024 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat