Vés al contingut

Representants dels municipis

En aquest apartat es publica la informació relativa als representants dels municipis: dades biogràfiques, declaracions d'interessos i béns, retribucions i declaracions de compatibilitat.

Actualment, l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus es troba en procés de constitució de la nova Assemblea per al mandat electoral 23/27, d'elecció de nova presidència i de constitució dels seus òrgans de govern. Tots aquests òrgans es conformen amb els representants que designen els Plens dels Ajuntaments que componen la seua àrea de prestació.

Copyright 2023 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat