Vés al contingut

Deutes de l'Entitat

En aquest apartat es publica la informació relativa als deutes de l'Entitat.

Les dades econòmiques s'obtenen de l'últim compte general aprovat, en l'exercici 2023 correspon aprovar el compte general de 2022, actualment en tramitació, havent acabat ja el període d'exposició al públic el 20 de juliol del corrent any.

Copyright 2023 EMTRE. Tots els drets reservats.

Chat